Podmínkou pro úspěšné obsolvování předmětu je splnění následujících požadavků:

  1. Úspěšně napsat závěrečný test [max. 40 bodů]
  2. Vytvoření webové aplikace [max. 50 bodů]
  3. Aktivní účast na cvičeních [max. 10 bodů]

Z každého z požadavků 1–2 musíte navíc získat alespoň 50 % z maximálního počtu bodů.

Výslednou známku vám do InSIS zapíše cvičící.

Závěrečný test

Na termín testu je nutné se přihlásit pomocí systému ISISu. Pokud se bez omluvy nedostavíte ani na jeden z termínů testu, je vám předmět automaticky klasifikován jako “nedostavil(a) se”.

Na opravný test se již pomocí ISISu nepřihlašuje.