Podmínkou pro úspěšné obsolvování předmětu je splnění následujících požadavků:

  1. Úspěšně napsat závěrečný test [max. 40 bodů]
  2. Vytvoření webové aplikace [max. 50 bodů]
  3. Aktivní účast na cvičeních [max. 10 bodů]

Z každého z požadavků 1–2 musíte navíc získat alespoň 50 % z maximálního počtu bodů.

Výslednou známku vám do InSIS zapíše cvičící.