Základním funkčním požadavkem je vytvoření funkční webové aplikace používající pro ukládání dat databázový server. Implementačním jazykem je s ohledem na obsah tohoto kurzu jazyk PHP.

Aplikace musí splňovat následující požadavky:

  • Vhodné zadání, které do 10. týdne semestru schválí cvičící (v opačném případě penalizace 10 bodů)

  • Aplikace používá v databázi minimálně 3 tabulky propojené vztahy 1:N a M:N

  • Aplikace jako svoji součást smysluplně využívá přihlášení pomocí externí služby (s využitím protokolu OAuth nebo OpenID)

  • Aplikace dává smysl a respektuje zásady použitelnosti a přítupnosti

  • Webové stránky generované aplikací jsou plně validní HTML5 a používají sémantické elementy

  • Aplikace poběží na serveru přístupného ze sítě Internet + zároveň odevzdáváte zdrojové soubory a výpis databáze. Záleží na vás, zda pro vývoj aplikace použijete školní server eso.vse.cz, nebo jakýkoliv jiný

  • Aplikace bude korektně ošetřovat a kontrolovat vstupy dat od uživatele. Aplikace bude zabezpečná proti běžným typům útoků (například XSS, CSRF, …)

  • Aplikace má ošetřené ukládání dat do databáze

  • Aplikaci je nutné obhájit před cvičícím na termínu dle přihlášení v ISISu