S ohledem na aktuální průběh letního semestru 2019/2020 a preventivní opatření kvůli coronaviru probíhá výuka distanční formou. Aktuální podklady naleznete zde


Podrobnou náplň jednotlivých cvičení a ukázkové příklady najdete na serveru https://github.com/4iz278/cviceni/tree/master

Přibližná náplň cvičení:

 1. HTML, základy PHP syntaxe
  • HTML - stručné opakování
  • základy syntaxe
  • nahrání stránek na výukový server
 2. Řetězce, soubory
  • řetězcové funkce
  • include, require
  • GET, POST
  • čtení a zápis souborů
 3. Objekty v PHP
  • práce s file systémem
  • definice tříd, rozhraní atd.
  • namespaces
  • výjimky
 4. Objekty v PHP II., validace formulářů
  • class loader
  • magické metody objektů
  • validace formulářů
  • composer
  • praktická aplikace
 5. SQL
  • Opakování základů SQL
  • MariaDB na serveru eso.vse.cz
  • phpMyAdmin
 6. Práce s databází
  • práce s databází z PHP
 7. Session, cookies
  • session
  • cookies
  • práce s DB
 8. Uživatelé
  • autorizace, autentizace
  • lokální přihlašování
 9. Uživatelé a DB
  • víceuživatelský přístup k DB
  • OAuth
  • datum a čas
 10. MVC, SEO URL, poslání e-mailu
  • návrhový vzor MVC
  • objektová tvorba aplikací
  • .htaccess
  • posílání e-mailů
 11. JSON, XML
  • strukturované datové formáty
  • AJAX
  • mPDF
 12. CRUD aplikace
  • aplikace s REST API

Obsah jednotlivých cvičení se může lišit v závisloti na rychlosti jednotlivých skupin a harmonogramu aktuálního semestru.