Závěrečný test se bude psát on-line v prostředí InSIS dne 22. května od 10:00. Podrobnosti o tom, jak test psát a jak se na něj přihlásit, dostanou studenti v předstihu emailem.

Pokud test napíšete na méně než 60 % bodů, bude možnost psát opravný test.