V době uzavření školy pro prezenční výuku (viz https://www.vse.cz/aktuality/mimoradna-opatreni-vse-v-souvislosti-s-pokyny-ministerstva-zdravotnictvi-cr-platna-od-11-3-2020/) bude výuka probíhat následujícím způsobem:

  • Přednášky bude možné sledovat ze záznamu na YouTube (přímý přenos se technicky neosvědčil). Odkazy na sledování naleznete v programu přednášek. Každý pátek od 10:30 pak bude možné pokládat dotazy během telekonference.

  • Pro cvičení budou dostupné podklady pro samostatnou práci a bude zajištěna možnost konzultace se cvičícími. O tom, jak to bude technicky fungovat, vás budeme ještě informovat.

  • Nadále bude možné získat body za práci na domácích úkolech.

  • Tento týden se vše připravuje, takže výše popsané bude k dispozici v týdnu od 16. března