Závěrečný test je možné psát

  • 17. května od 9:30 v posluchárně NB A
  • 24. května od 10:00 v posluchárně NB D
  • 31. května od 10:00 v posluchárně NB A

Na test se musíte přihlásit pomocí ISIS. Pokud se bez omluvy nepřihlásíte a nedostavíte ani na jeden z termínů testu, je vám předmět automaticky klasifikován jako nedostavil(a) se.

Pokud test napíšete na méně než 60 % bodů, můžete v některém z dalších termínů psát opravu. Na opravný test se již nepřihlašuje pomocí ISIS.