Závěrečný test je možné psát

  • 19. května od 10:00 v posluchárně B,
  • 26. května od 11:00 v posluchárně D nebo
  • 2. června od 12:00 v posluchárně C.

Na test se musíte přihlásit pomocí ISIS. Pokud se bez omluvy nepřihlásíte a nedostavíte ani na jeden z termínů testu, je vám předmět automaticky klasifikován jako nedostavil(a) se.

Pokud test napíšete na méně než 50 % bodů, můžete v některém z dalších termínů psát opravu. Na opravný test se již nepřihlašuje pomocí ISIS.